ساخت فریم تابلو برق از مرغوب‌ترین مواد

در مرحله دوم، ساخت فریم تابلو برق از مرغوب‌ترین مواد اولیه موجود و بکارگیری دستگاه‌های صنعتی دقیق آغاز می‌شود. در این مرحله عملیات برش، پانچ، خمکاری و جوشکاری فریم تابلو توسط افراد مجرب انجام می‌گردد تا فریم تابلو آماده رنگ‌کاری شود. 

Electrical-Electronics-Engineering-FACEBOOK-COVER